Insåg inte suicidrisken

En självmordsbenägen kvinna ordinerades över tusen tabletter då hon skrevs ut från den psykiatriska kliniken. Kort tid därefter försökte hon ta sitt liv.

8 april 2002

En 29-årig kvinna med en allvarlig psykisk störning las in på sjukhusets psykiatriska klinik för depression med panikångest och självmordstankar. Hon skrevs ut sex veckor senare utan att ha blivit bättre.

Då kvinnan skulle lämna sjukhuset konsulterade AT-läkaren sin jour och ordinerade därefter 150 tabletter Klomipramin á 25 mg, 120 tabletter Buspar á 15 mg, 60 tabletter Propavan á 25 mg, 30 tabletter Imovane á 7,5 mg och 30 tabletter Sobril á 10 mg.

Tre av läkemedlen förskrevs med fyra uttag utan expeditionsintervall. 

Patienten ansåg att hon inte hade fått någon behandling och anmälde de båda läkarna och en sjuksköterska till Ansvarsnämnden. Hon pekade på det olämpliga i att förskriva så många tabletter till en dokumenterat självmordsbenägen patient.

Fem dagar efter utskrivningen försökte kvinnan ta sitt liv.

De 29-åriga kvinnan hävdade att sjuksköterskan hade talat med henne om andra patienter. Därför misstänkte hon att han också hade talat med andra om henne.

De båda läkarna betonade hennes manipulativa sida i sina yttranden. Sjuksköterskan hävdade att han under sina 34 år inom psykiatrin aldrig någonsin diskuterat patienter med andra patienter.

Ingenting tyder på att sjuksköterskan handlat fel, skriver nämnden i sin bedömning. Patienten hade flera gånger uttryckt självmordstankar och hon togs in på sjukhuset med diagnosen emotionellt ostabil personlighetsstörning i kombination med ett depressivt tillstånd.

Under vårdtiden uttryckte kvinnan ångest och självmordstankar och hon skrevs ut i oförändrat skick.

Den omfattande läkemedelsförskrivningen vid utskrivningen var klart olämplig. Enligt nämnden framgår det att de båda läkarna inte förmått sätta sig in i patientens ångest och depressiva tillstånd. För ordinationen av den oförklarligt stora mängden tabletter till en patient med dokumenterade självmordstankar får läkarna var sin erinran.

Två av nämndens ledamöter reserverade sig mot beslutet. De ansåg att hela ansvaret borde ligga på överläkaren som var AT-läkarens handledare. AT-läkaren har överklagat beslutet (HSAN 1562/01:a5).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida