Insänt & debatt. Sjuksköterskor ska inte delta i strid

Insänt & debatt. Sjuksköterskor ska inte delta i strid
Ur Vårdfokus tidning nr 4 2011.

Det senaste numret av Vårdfokus gav mig en chock. På framsidan av tidningen poserar en militär, med den stora texten "Han utbildar för strid".

11 maj 2011

Artikeln gör mig väldigt ledsen, då den enbart innehåller ett svenskt fokus, en glorifiering av militarism samt en fruktansvärd nedvärdering av vad det är att vara sjuksköterska. ?

Enligt International council of nurses etiska kod för sjuksköterskor: ”I vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till liv, till värdighet och till att behandlas med respekt.” Detta är inte förenligt med sjuksköterskor som soldater eller som deltagare i krig.

Artikeln fokuserar på svenska soldater och eventuella skadade och dödade svenskar. Om en artikel om krigets Afghanistan nu ska publiceras i Vårdfokus, så anser jag att den bör ha ett fokus på skadade och dödade afghaner, vilket kriget och därmed Sveriges inblandning innebär. Under 2010 dödades närmare 3 000 civila afghaner på grund av kriget som Sverige deltar i. Detta tas dock inte upp i Vårdfokus.

Sjuksköterskor ska inte tänka som soldater, och sjuksköterskor ska inte heller hantera vapen och delta i strider. Sjukskötersk­or arbetar med omvårdnad, med alla människors lika värde som grund för allt arbete. En koppling görs även mellan arbete inom sjukvården i Sverige och arbetet inom militären i Afghanistan, vilket inte är annat än makabert.

Jag anser att artikeln som publicerades i Vårdfokus tar ett positivt ställningstagande till Afghanistankriget samt visar en snedvriden bild av vad det innebär att vara sjuksköterska. Inställningen till Sveriges delaktighet i krigets Afghanistan handlar om politik, och så vitt jag vet har inte Vårdförbundet tagit ställning för eller emot kriget. Då bör inte heller positiva artiklar publiceras i förbundets tidning.

Min framtida yrkesgrupp, som jag är mycket stolt över att snart få tillhöra, ska aldrig kopplas samman med krig och glorifiering av militarism. Publiceringen av artikeln har fått mig att tappa förtroendet för en mycket bra tidning om omvårdnad, men vad som är än värre är att jag tappat en del av respekten för sjuksköterskor som en yrkesgrupp som arbetar för alla människors rätt till liv. ?
— Miahabo Berkelder,?studerandemedlem termin 5

Svar:
Det är tråkigt
att du uppfattat artikeln som en glorifiering av militären och nedvärdering av vad det innebär att vara sjuksköterska. Artikeln är en journalistisk skildring av arbetet att utbilda sjuksköterskor för tjänstgöring i krig, Vårdfokus gör inget ställningstagande i frågan. Det är fritt fram att som en reaktion på artikeln skapa en debatt om det är riktigt att sjuksköterskor enligt sina etiska regler ska vara stridande i krig, precis som du gör med din insändare. Jag välkomnar en fortsatt debatt i frågan.

Vänliga hälsningar
Iréne Wanland
chefredaktör
Vårdfokus

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida