Inspirerande dag för chefer

5 februari 2019

Vårdförbundet arran­gerar en inspirationsdag om hur du leder ett personcentrerat paradigm. Bland föreläsarna finns Anna Nergårdh, läkare som utreder framtidens primärvård, Emma Spak, samordnare för nära vård på Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Christian Farman, dialyspatient som ville klara sin behandling själv och utbildade sig till sjuk­sköterska. Inspirationsdagen hålls i Stockholm den 7 mars. ?

Här kan du anmäla dig:?
https://aktiviteter.vardforbundet.se/ActivityInformation/5968

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida