Institut ska minska stress i Västra Götaland

3 september 2001

Västra Götalandsregionen och försäkringskassan vill bygga upp ett institut för stressmedicin. Verksamheten är tänkt att bedrivas i tre delar där arbetet vid en enhet ska inriktas på att förebygga stress och ta hand om personal som drabbats av stress. Målgrupp är anställda inom regionen och försäkringskassan. Den andra enheten ska arbeta med prevention riktad mot arbetsplatser och den tredje genom forskning verka för att ny kunskap tas fram och sprids till andra berörda. En gemensam ansökan om medel för att bygga upp institutet har skickats till socialdepartementet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida