Instrument för uppföljning

1 september 2003

Att utvärdera effekterna av ett läkemedel som sätts in på en gammal och förvirrad människa är inte alltid lätt. Men nu finns ett instrument för detta i form av ett frågeformulär riktat till personal och anhöriga som stöd vid en klinisk utvärdering. Formuläret är utvecklat av sjuksköterskan P-O Sandman, professor i omvårdnad vid universitetet i Umeå. Det består av ett 20-tal områden som det är tänkt att anhöriga och personal som vistas mycket hos patienten ska beakta när nya mediciner sätts in.

Instrumentet har tagits fram i samband med att ett nytt
demensläkemedel lanserades i Sverige och används för
närvarande som ett uppföljningsinstrument på ett tiotal demenscentra i landet.

– Men instrumentet går att använda för att utvärdera i princip vilket läkemedel som helst, eller någon annan terapiform, säger P-O Sandman.

Formuläret kan beställas gratis av Patrik Berntsson,
H Lundbeck AB, Box 2353 Helsingborg, telefon
042-25 43 00.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida