Instrument hjälper patient att sätta ord på smärtan

Smärta kan vara svår att definiera för patienten. Smärtupplevelsen är subjektiv. Den innehåller både fysiska och känslomässiga komponenter. Vårdpersonalen kan därför ha svårt att avgöra hur mycket smärtlindring som behövs.

– Otillräcklig behandling vid smärta är ett internationellt fenomen, sa vårdforskaren Fanny Gaston-Johansson vid Hälso- och sjukvårdsstämman i Stockholm i april.

Hon är sjuksköterska och professor vid Johns Hopkins vårdhögskola i Baltimore, USA. Men hon har sedan länge anknytning till Sverige. 1995 lade hon fram sin avhandling, om behandling av kronisk smärta, vid vårdhögskolan i Göteborg.

– Ökad utbildning om smärta och smärtbehandling har inte gett genomslag i behandlingsmönstret hos läkare och sjuksköterskor ännu.

Förmodligen handlar det om en gammal rädsla för att patienten ska bli narkoman om han får stora doser av starka analgetika. Många läkare ordinerar därför läkemedelsdoser som inte ger patienten smärtfrihet. Om ordinationen ges som ett dosintervall tenderar sjuksköterskan att ge patienten den lägsta dosen.

Fanny Gaston-Johanssons avhandling från 1995 visade dock att de sjuksköterskor som arbetat länge i yrket ger större doser smärtstillande till patienter med kronisk smärta.

Men smärta är inte enbart en fysisk förnimmelse – att det gör ont i kroppen. Smärtan kan väcka rädsla och ångest och leda till depression och utmattning. Det gäller inte minst bröstsmärta hos människor med hjärtsjukdom.

En svår postoperativ smärta som inte behandlas tillräckligt kan göra att patienten inte vågar andas ordentligt. Ökad slembildning i luftrören, andningssvårigheter, pneumoni och förstoppning kan bli resultatet vilket minskar patientens fysiska styrka och aptit – och förlänger vårdtiden, med ökade kostnader som följd.

Fanny Gaston-Johansson har sedan hon flyttade tillbaka till USA fortsatt sin forskning om smärta och smärtbehandling. Bland annat har hon vidareutvecklat sitt instrument för skattning av smärta, den så kallade Pain-O-Metern. Den mäter smärtans olika dimensioner: intensitet, kvalitet, läge och varaktighet.

Pain-O-Metern är ett litet instrument i plast. På ena sidan finns en VAS-skala, på den andra en rad ord som beskriver smärtan i både fysiska och känslomässiga termer. En smärta kan vara skärande, brännande eller klämmande samtidigt som den är skrämmande eller kvävande.

I en ficka på Pain-O-Metern finns en bild på en kropp indelad i olika numrerade segment. Patienten kan peka och visa var det onda sitter. Instrumentet underlättar diagnostiseringen av smärtan, dess intensitet, läge och varaktighet. Det underlättar valet av smärtbehandling.

Den som arbetar med patienter som har ont måste därför ha kunskap om olika behandlingsmetoder. Det kanske inte bara är smärtstillande medicin som behövs. Avslappning och information till patienten och hans anhöriga kan visa sig vara det rätta, kanske i kombination med läkemedel. Akupunktur, TNS, behandling med värme eller kyla, massage och motion är andra tänkbara metoder. Men vilken metod man än använder behövs ett samarbete mellan patienten, de anhöriga och vårdpersonalen för att smärtbehandlingen ska bli framgångsrik, menar Fanny Gaston-Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida