Inte bara snack

Inte bara snack
Ventil. Vare sig du är glad, arg eller ledsen så känns det bra att skriva ett inlägg på bemötandewebben, tycker Liselott Laszlo. Foto: André de Loisted

Hur gör man för att i en pressad vårdvardag hinna med de viktiga diskussionerna om bemötande? På neurologen i Lund blev svaret ett socialt nätverk.

2 januari 2013

En stor del av klagomålen inom vården handlar om bemötande. Så när personalen vid neurologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund fick möjlighet att driva ett socialt nätverk valde de bemötande som fokus.?

På den digitala mötesplatsen finns filmer, en bloggfunktion och ett dialog- och diskussionsforum. För att kunna vara med måste man bli inbjuden av någon som redan är regi­strerad. Hittills har drygt 160 mer eller mindre aktiva användare anslutit sig sedan starten för snart ett år sedan. ??

— Det här är ett sätt för oss i personalen att kunna hantera saker, att nå varandra. I dag är arbetssituationen så pressad att vi helt enkelt inte hinner med att diskutera arbetsförhållanden under arbetet. Den tiden finns inte. Här kan du skriva om dina känslor, när du är nöjd, glad, arg eller ledsen. Det känns jättebra att vi har fått den här möjligheten, säger Liselott Laszlo, en av de mest aktiva på sidan.?

Hon tycker att forumet fungerar som en ventil. Mycket handlar förstås om relationen personal-patient, men bemötande personalen emellan och gentemot anhöriga kräver också reflektion.?

Att diskussionerna rör den egna arbetsplatsen gör det hela ännu bättre.?

— Du vet att avsändaren och du själv talar samma språk, har samma arbets­uppgifter och jobbar i en likadan arbetsmiljö. Det blir trovärdigt och lätt att ta till sig, säger Liselott Laszlo.?

Även om hon har jobbat drygt sex år inom sjukvården tycker hon att webbplatsen och diskussionerna där har gett en hel del. Till exempel fungerar den som inspiration och vägvisare inför bemötandesituationer som kan uppfattas som svårhanterliga. ?

— Det kan handla om svår information till en patient eller anhörig. Då kan det kännas tryggt att i förväg kunna förbereda sig genom att få synpunkter från någon kollega som varit i en sådan situation tidigare, eller titta på någon av de filmer om bemötande som ligger på sidan.??

Hittills har de riktade inbjudningarna bara omfattat vårdpersonalen vid neurologen i Lund samt vårdpersonalen inom landstinget i Blekinge. De är nämligen också medlemmar i Media evolution, en sammanslutning med projekt för medieutveckling i södra Sverige. Bemötandewebben är en del av deras projekt Framtidens lärande. Allt bekostas till stora delar av EU:s strukturfond för regional utveckling. ?

Ännu är det sociala nätverket för bemötandefrågor bara ett test, men Liselott Laszlo tror på en vidareutveckling.?

— Jag tycker att signalerna redan är så goda att fler sjukhus och avdelningar borde hänga på, säger hon.?

Alla inlägg sker under eget namn. Det blir en garant för att smutskastning, personangrepp och onyanserade inlägg inte förekommer.

Finns det risk för att sekretessen röjs och att någon patient kan identifieras genom inlägg och synpunkter??

— Nej, all diskussion sker i generella termer. Vi skriver ju inte om patienterna utan om upplevelserna. Det finns ingen risk för att identiteter röjs.?

Liselott Laszlo funderar på om de på sikt borde öppna även för medverkan av patienter och anhöriga. Kanske inte i samma forum, men i något näraliggande.?

— Det vore garanterat utvecklande för vårt arbete att få fler patientsynpunkter just på bemötande, säger Liselott Laszlo.?

Filmerna som läggs in produceras av personalen själv. Det är bara de som vill och känner sig bekväma med att spela in en film som medverkar. Ambitionen är inte att göra professionella inslag utan att få i gång diskussioner. Att neurologen har bemötande­webben ses som ett komplement till kurser och vidareutbildningar.?

— Där kan vi diskutera kontinuerligt. Dessutom kan hela personalen delta, vilket är omöjligt när fysisk närvaro krävs. Vår arbetssituation gör att alla aldrig är tillgängliga vid samma tidpunkt. Nätbaserat lärande passar väldigt bra inom sjukvården, menar Liselott Laszlo.

Kanske är begreppet lärande på väg att omdefinieras och i allt större utsträckning handla om att dela med sig av erfarenheter och ta in synpunkter från andra. Det tror i alla fall Lennart Helmbold. Han arbetar för Media evolution och är projektledare för Mer vetande, som är en del av satsningen Framtidens lärande.?

— En stor fördel med bemötandewebben är att vårdpersonalen genom inlägg och i berättelser alltid utgår från självupplevda och ”skarpa” situationer, säger han. ?

För den som är intresserad, men inte har de mellan 40?000 och 50?000 som webbplatsen beräknas kosta, tycker Lennart Helmbold att en stängd Facebookgrupp kan fungera lika bra.

Hur får man hela personalstyrkan att medverka i satsningen och dela med sig av sin kunskap och erfarenhet? ?

— Datorvanan bland personalen varierar så vi har haft flera workshops i bland annat digitalt berättande. Det gäller också att bryta tysthetskulturen. Medarbetarna måste förstå kraften och tyngden som nästan utan undantag finns i deras vardagliga berättelser. Alla har mycket att bidra med när de väl öppnar sig, betonar Lennart Helmbold.

Smakprov från bemötandewebben:

Den 13 november 2012 kl. 8.49 skrev Liselott Laszlo:
”Hej alla! Det var så länge sedan jag var inloggad, vi har så mycket att göra nu förtiden. Är det någon som har tankar eller erfarenheter på om det eviga tjatandet om besparingar påverkar er i det dagliga arbetet. Hur påverkar det ert bemötande?”

Kl. 13.15 svarade Inga-Marie Helmert:
”Det skapar hela tiden en grundstress. Mer konkret begränsar det utvecklingsmöjligheterna eftersom utbildningspengarna sedan flera år är frysta och starkt begränsade. Satsar man inte egen tid eller har en positiv chef som sätter av avdelningstid så blir det inte mycket, ffa inte utbildningar som kostar pengar eller resor. Oklarheter i kraven på besparingar och effektivitet skapar ett oklart bemötande av patienterna, vem skall få och hur mycket och när???? Det blir en del godtycke och oklarheter. Därmed till detta projekts betydelse som andningshål och inspirationskälla. Nätverka blir då än viktigare då det blir enda möjligheten till mer strukturerad kontakt och utveckling.”

(Vårdfokus har fått rätt att publicera båda inläggen.)

Utveckling av nytt lärande

Bemötandewebben  är ett av alla de utvecklingsprojekt som inryms i samarbetet Media evolution. Det startades för att utveckla medier och kommunikation i södra Sverige. Bland medlemmarna finns både offentliga arbetsgivare, som Malmö stad, Region Skåne och Region Blekinge, men också företag. Merparten av pengarna för de olika projekten kommer från EU:s strukturfond för regional utveckling. Bemötandewebben är en del i projektet Framtidens lärande. Den drivs av personalen som med stöd av projektledningen initierar aktuella ämnen, väcker debatt och startar diskussioner. Projektet pågår i en första fas fram till den 30 juni 2013.

Läs mer: www.mediaevolution.se 

Så här fungerar bemötande webben

  • Det är ett webbaserat program som man når via en inloggning på sin arbetsdator.
  • Där finns filmer, en bloggfunktion och ett dialog- och diskussionsforum.
  • För att delta måste man först bjudas in av någon.
  • Alla inlägg görs under eget namn.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida