Inte misshandel

Åklagarens åtal ogillades. Tingsrätten anser inte att sjuksköterskan misshandlat den gravt dementa kvinnan i Landskrona.

3 mars 2003

Det är nu tre veckor sedan en sjuksköterska och en läkare stod åtalade för misshandel alternativt vållande till kroppsskada efter att en dement kvinna vid ett äldreboende i Landskrona utvecklat ett bensår med fluglarver. De båda friades idag från brottsmisstankarna.

Tingsrätten anser inte att åklagaren kunnat bevisa att vare sig sjuksköterskan eller läkarens handlingar lett till att patientens skador förvärrats. Rätten var dock inte enig. En nämndeman ville fälla sjuksköterskan.

Vårdförbundets ordförande, Eva Fernvall, är nöjd med domen.

– Det är viktigt att det blev en friande dom. Det gör det möjligt att fortsätta ett seriöst arbete med att öka patientsäkerheten i vården. En fällande dom hade på ett mycket olyckligt sätt hängt ut enskilda individer när det i själva verket handlar om brister i organisation, resursfördelning och ledarskap, säger Eva Fernvall.

Åklagaren, som hade yrkat på villkorig dom och dagsböter, har nu tre veckor på sig att överklaga domen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida