Intensivt arbete för kortare arbetstid

7 februari 2000

UPPSALA. Nattsjuksköterskorna på Akademiska sjukhuset i Uppsala har under lång tid arbetat för förkortad nattarbetstid. Möten har hållits både för sjuksköterskor och med politiker och en arbetsgrupp med representanter för Akademiska sjukhuset har bildats. Namnunderskrifter har samlats in till landstingsledningen med kravet på en förkortning från 36,44 till 25,43 timmar i veckan. Det här är en akut fråga på Akademiska sjukhuset. Bara 40 procent av nattsjukskötersketjänsterna är täckta av ordinarie personal, resten besätts med extra och tillfällig personal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida