Internationell kommitté tvingas lägga ner efter ekonomiska problem

Internationell kommitté tvingas lägga ner efter ekonomiska problem
Östeuropakommittén startade sin verksamhet sedan muren i Berlin hade fallit. Nu tvingas kommittén avveckla sin verksamhet. Arkivbild: Colourbox

Kommittén för Internationellt Hälso- och Sjukvårdssamarbete, ÖEK, läggs ner vid årsskiftet. Ekonomiska problem uppges vara orsaken. (UPPDATERAD 11.45)

22 oktober 2010

ÖEK har sedan 1992 arbetat med hälso- och sjukvårdsprojekt i Östeuropa, bland annat i de baltiska länderna, i Ryssland och Vitryssland.

ÖEK, tidigare Östeuropakommittén, är en medlemsorganisation som består av landsting, myndigheter, företag och organisationer. Även Vårdförbundet är medlem.

Revision visade brister

Uppdragsgivare har framför allt varit Sida. På deras initiativ gjordes en systemrevision som bland annat visade på undermålig administration och rapportering.  Sida har därför krävt tillbaka totalt nio miljoner kronor från ÖEK.

– Organisationen har dessvärre inte följt Sidas ekonomiska rutiner och riktlinjer. ÖEK har exempelvis haft svårt att dokumentera hur delar av medlen har använts, säger Ulla Andrén, avdelningschef för Sidas Europaarbete.

Får inga uppdrag

Enligt Ragnar Norrby, ordförande för ÖEK, vill Sida inte längre ge ÖEK några uppdrag och det gör att styrelsen har sett sig tvingad att besluta om att lägga ner verksamheten.

– Självklart har vi inte varit felfria, men det har inte varit fråga om några ekonomiska oegentligheter, säger Ragnar Norrby.

Fyra anställda är uppsagda och verksamheten ska vara avvecklad till januari 2011.

Gjort mycket bra

Eva Szutkowska är internationell sekreterare på Vårdförbundet och tycker att det känns sorgligt att ÖEK tvingas lägga ned på grund av att Sida nu inte längre vill satsa på hälso- och sjukvårdsprojekt.

– ÖEK har gjort så fantastiskt mycket bra och det är tråkigt att det ska sluta på det här sättet. Våra medlemmar har varit inblandade i många projekt och gjort stora insatser, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida