”Internationella reklamregler hot mot de minsta barnens hälsa”

”Internationella reklamregler hot mot de minsta barnens hälsa”
1981 införde Världshälsoorganisationen WHO den internationella koden för marknadsföring av bröstmjölksersättningar. Sedan decennier pågår en internationell bojkott av företag som bryter mot koden, Nestlébojkotten. Vårdförbundet stödjer den. Arkivbild: Colourbox

Tusentals barn i Sverige riskerar att få fel dosering av sin bröstmjölksersättning sedan tillverkarna i höstas i enlighet med ett EU-direktiv ändrade innehåll, åldersindelning och rekommendationer utan att informera, skriver två debattörer på Newsmill.se. 

För hög andel pulver i förhållande till vatten kan orsaka svår förstoppning som kan vara dödlig, för låg andel kan leda till undernäring.

Bristen på information om ändringarna beror enligt debattörerna Johanna Stenius och Petra Jankov Picha på att tillverkarna av bröstmjölksersättning tolkar den internationella WHO-koden som att de inte får informera vare sig i butik eller på sin hemsida och i stället hänvisar till bvc för information.

Bvc måste också följa den internationella WHO-rekommendationen om marknadsföring och dessutom skydda, stödja och främja amning. ”Det gör att många bvc i praktiken inte informerar alls, speciellt inte om dagsaktuella saker som kan röra specifika märken”, skriver de.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida