Internationellt fackmöte

Det blir allt vanligare att fackliga organisationer arbetar med både traditionellt fackliga och yrkesfrågor. Det framkom när ett 20-tal representanter från organisationer i tolv länder i Europa, Nordamerika, Asien och Nya Zeeland träffades i Stockholm i månadsskiftet september—oktober.

10 november 1997

För ett par år sedan höll gruppen, ICN Workforce Forum, sitt första möte. Träffen i Stockholm, ledd av nyvalde ordföranden i den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN, Kirsten Stallknecht, var den tredje där förbundsordförande och förhandlingsansvariga under ett par dagar diskuterade yrkes- och förhandlingsfrågor. Det handlade om både interna trender i organisationerna och skeenden i respektive länder som påverkar förutsättningarna för organisationerna och deras medlemmar.

Även om det finns skillnader mellan de olika länderna finns det också likheter. Speciellt i Skandinavien, men även i en del andra länder, har till exempel löneförhandlingarna decentraliserats. Ett undantag är Storbritannien, där det finns tecken på mer centraliserade förhandlingar.

En annan likhet är en strävan efter att få medlemmarna mer rättvist avlönade. Vårdförbundet SHSTFs protester mot för låga löner i förhållande till utbildning, ansvar och arbetsuppgifter och kravet på lika lön för likvärdigt arbete är ingenting unikt.

Ytterligare en likhetstrend är att förbund som tidigare enbart varit yrkesorganisationer blivit allt mer fackliga. Ett sådant exempel är engelska RCN, Royal College of Nursing. Bara för ett fåtal år sedan var till exempel strejk förbjudet enligt stadgarna – nu har stadgarna ändrats och man talar om att strejk kan vara ett medel för att få igenom sina krav.

– Jag tror den här typen av möten är bra. Vi får större förståelse för varandras förutsättningar och kan diskutera fram gemensamma strategier, säger chefsförhandlaren Mats Björck, en av tre deltagare från Vårdförbundet SHSTF. De två övriga var förbundsordföranden Eva Fernvall och Lena Sundström, chef för den förbundspolitiska avdelningen.

Följande 12 länder fanns representerade på mötet: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, England, Irland, Tyskland, USA, Kanada, Nya Zeeland och Japan.
Nästa möte hålls om ett år i Washington, USA.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida