Internationellt. Försäkrar sig om goda arbetsvillkor i Kina

30 november 2011

De flesta av Vårdförbundets profilprodukter tillverkas i Kina. En representant för förbundet har nu varit där och kontrollerat att arbetarna har rimliga arbetsvillkor, att produktionen sker på ett miljövänligt sätt, och att barn inte utnyttjas som arbetskraft.

Samtliga leverantörer av profilprodukter ska fylla i en blankett där de garanterar att kollektiv­avtal, registrerings- och skattebevis samt miljöpolicy finns. De ska också skriva under på att de respekterar ILO:s kärnkonvention och FN:s barnkonvention.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida