Intervjuteknik

1 november 1999

Författare Alf Arvidsson
Titel Livet som berättelse. Studier i levnadshistoriska intervjuer.
121 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999
Cirkapris 192 kronor
ISBN 91-4400-527-X

Det finns olika sätt att beskriva ett historiskt skeende. Ett är att låta »dem som var med« berätta om sina upplevelser. Hur man kan göra det beskriver författaren i den här boken, med exempel som bygger på intervjuer han själv gjort i sitt forskningsarbete.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida