Intresseförening nu riksförening

14 april 1997

Hösten 1995 bildades en intresseförening för yrkesmässig handledning i omvårdnad med Elsy Althin, omvårdnadschef på lasarettet i Östersund, som ordförande. Sedan en tid har intresseföreningen fått status som riksförening inom Vårdförbundet SHSTF, efter beslut av förbundsstyrelsen.

Föreningen vill klargöra vad som menas med och tydliggöra målet för yrkesmässig handledning. Dessutom ska man kartlägga tillgången på handledning och handledare. Riksföreningen vill också tillsammans med Vårdförbundet SHSTF och SSF ta fram kriterier för ett nationellt godkännande av yrkeshandledare/vägledare i omvårdnad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida