Intresset stort för vårdutbildningar

2 juni 2006

Vårdutbildningarna går mot strömmen. Medan antalet sökande till universitet och högskolor i allmänhet har minskat med 9 procent ökar antalet ansökningar till utbildningarna till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska. 200 fler förstahandssökande vill gå sjuksköterskeutbildningen jämfört med höstterminen 2005, det är en ökning med
3 procent.

När det gäller utbildningarna till biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska har antalet sökande ökat med 16 respektive 14 procent. Men söktrycket (antal förstahandssökande per utbildningsplats) är något lägre, eftersom antalet platser också har ökat.

www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida