Invånarbehov ska få styra

5 oktober 2016

Sveriges kommuner och landsting, SKL, driver ett innovationsarbete tillsammans med vårdcentraler från varje sjukvårdsregion. Projektet kallas Flippen och ska hitta nya, personcentrerade, arbetsmetoder. De ska bland annat systematiskt ta reda på vad som är viktigt för invånarna och anpassa vården efter det. Projektet inleddes 2015 och i ett andra steg erbjuds nu vårdcentraler från fler landsting att delta. ?

Läs mer:
http://tinyurl.com/projektflippen??

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida