Invandrare lär sig svensk sjukvård

Landstinget i Västmanland har med stöd från Europeiska flyktingfonden startat ett projekt för att göra den svenska sjukvården mer lättförståelig för invandrare.

12 maj 2003

”SALVEO ? mötet invandrare och sjukvård” har pågått i sex månader. Syftet med projektet är både att motverka ohälsa och att underlätta mötet mellan invandrare och den svenska sjukvården, berättar Inger Fälth, projektledare och barnmorska med tio års erfarenhet av sjukvårdsarbete på flyktingförläggningar.

? När invandrare från kulturer och traditioner långt från vår egen möter den svenska sjukvården uppstår problem som ofta beror på brister i kommunikationen, säger hon.

Utbildar informatörer

Inom ramen för SALVEO-projektet har landstinget i Västmanland utbildat 15 sjukvårdsinformatörer som informerar invandrarna på deras eget språk. Elva av dem möter invandrare i Västerås som talar arabiska och kurdiska. Fyra informatörer arbetar i Köping på romani och serbiska.

I diskussionsgrupper och med hjälp av rollspel berättar de om hur vården är organiserad, var man kan vända sig, hur en akutmottagning fungerar och om personalens utbildning och olika yrkesroller.

? För många invandrare kan till exempel barnmorskans arbetsuppgifter vara sådana som de är vana vid att läkare utför, säger Inger Fälth.

Informatörerna träffar också sjukvårdpersonal på vårdcentralerna och ger dem tips som kan underlätta kommunikationen med patienter från andra kulturer.

Inger Fälth ser inte projektet som ett sätt att peka ut vissa invandrargrupper, utan som en rättighet till information.

? De har rätt att få veta hur det fungerar i Sverige, och borde få den kunskapen tidigt, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida