Invärtesmedicin

14 april 1997

Författare Rolf Olsson
Titel Invärtesmedicin för sjuksköterskor
280 sidor
Förlag Liber 1996 (fjärde upplagan).           
Cirkapris 563 kronor
ISBN 91-634-1706-5

Denna grundläggande lärobok i invärtesmedicin kom ut första gången 1985. Förändringen av sjuksköterskeutbildningen till 120 högskolepoäng och nya metoder för diagnostik och behandling av invärtesmedicinska sjukdomar har motiverat en ny upplaga. Boken innehåller både den kunskap som alla sjuksköterskestuderande bör ha om invärtesmedicinska sjukdomar och kort information om mer ovanliga sjukdomstillstånd. Den löpande texten kompletteras med text i mindre stil som kan behandla anatomikunskaper, orientering om normal fysiologi eller patofysiologi – fördjupningar som underlättar förståelsen av texten. Speciellt viktiga textavsnitt är tryckta på mörk botten. Det kan exempelvis gälla handlingsprogram vid akuta, medicinska tillstånd som svår astma, chock eller hypoglykemi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida