Irländska systrar fick 5 000 mer

Femtusen mer! Det får ettusen irländska sjuksköterskor med specialistkompetens sedan sjuksköterskorna i republiken strejkat i nio dagar.

10 januari 2000

Under nio dagar i slutet av oktober strejkade de irländska sjuksköterskorna – för första gången i historien. Strejken blåstes av sedan arbetsgivaren, den irländska staten, gått med på rejäla lönelyft, enligt Nursing Standard. Överenskommelsen har nu godkänts av en majoritet av de 28000 sjuksköterskorna i republiken.

Det var en lång startsträcka innan strejken verkligen bröt ut. Bland annat ändrade den dominerande sjuksköterskeorganisationen, Irish Nurses Organisation, sina stadgar, som tidigare förbjöd organisationen att ta till strejkvapnet.

Sjuksköterskorna har också vid flera tillfällen avvisat arbetsgivarbud om höjda löner.

Nu får de dela på ett lönepaket på 120 miljoner pund. Dels får alla en engångssumma på 1250 pund (närmare 14 000 svenska kronor). För 2500 sjuksköterskor med mer än 15 års erfarenhet skapas en ny tjänstetitel, senior staff nurse, med en årslön på 24300 pund (motsvarar en månadslön på drygt 22 000 kronor). Och för 1000 sjuksköterskor skapas nya tjänster som specialistsjuksköterska. De som får dessa jobb kan räkna med en lönehöjning på minst 5 000 pund om året jämfört med lönen för en vanlig avdelningssköterska. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida