IT-baserad kurs om etik och omvårdnad

6 september 2004

Kursen Humanist i tanke och handling, har skapats i Södermanland i samarbete med tre vårdavdelningar. Med hjälp
av IT-teknik kan en större grupp eller hela enheten delta i utbildningen direkt på arbetsplatsen.

– Om bara en eller ett par från en avdelning åker på en extern kurs har de ofta svårt efteråt att föra över de nya kunskaperna till hela arbetsplatsen, säger Solveig Lampe på landstingets kansli i Södermanland.

Kontakt: solveig.lampe@lk.dll.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida