Iva-sjuksköterskor lömnar jobbet

6 september 1999

VÄRMLAND. Ett 20-tal iva-sjuksköterskor i Karlstad (ungefär hälften av alla på enheten) kommer att lämna arbetet i protest mot de låga lönerna i mitten av september, om inget oväntat inträffar. Deras krav var 3 000 kronor mer i månaden i grundlön, något som arbetsgivaren avvisat. Det lägre bud som sjuksköterskorna sedan fått ansåg de alltför dåligt. Ett nyetablerat uthyrningsföretag har erbjudit sjuksköterskorna 25 000 kronor i månaden, men ingen har när det här skrivs nappat på det erbjudandet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida