sjukhusvård

Ivo: ”Det här är inte värdigt svensk sjukvård”

Ivo: ”Det här är inte värdigt svensk sjukvård”
Vid överbeläggningar är det vanligt att patienter vårdas i korridorer, vilket ökar risken för skador och dödsfall. Foto: Getty Images

Bristen på sjuksköterskor och vårdplatser är så allvarlig att patienter skadas och dör. Det framgår av Ivo:s nationella tillsyn av sjukhusvården där samtliga regioner får hård kritik. ”Patientsäkerheten är hotad på ett sätt vi inte tidigare sett”, säger Ivos generaldirektör Sofia Wallström.

Ivo har under året granskat 27 akutsjukhus från samtliga regioner i landet. Hittills har det fattats beslut i 24 fall, där samtliga får kritik. Grundproblemet är lika för alla, det handlar om en oförmåga att rekrytera och behålla sjuksköterskor, vilket innebär för få vårdplatser i förhållande till vårdbehovet. Det i sin tur leder till längre väntetider, överbeläggningar, utlokaliserade patienter och korridorvård.

Ivo:s generaldirektör Sofia Wallström berättar att problemen inom vården tidigare kommit i omgångar, men att det nu är fråga om ett kroniskt tillstånd där patientsäkerheten är i gungning på alla nivåer och på ett sätt som saknar historisk motsvarighet.

Sofia Wallström, generaldirektör på Ivo
Sofia Wallström, generaldirektör på Ivo. Foto: Sofia Runarsdotter

Vårdpersonalen hinner inte med det mest basala, som hygien, nutrition och att hjälpa patienter till toaletten. En del som ligger i korridoren får larma med bjällror eller kastrullock. Vi har sett allvarliga patientskador, och även patienter som dött kopplat till vårdplatsbristen. Det finns exempel där vårdpersonal inte hann fram i tid med hjärtstartare på grund av att korridoren var belamrad med sängar, säger Sofia Wallström.

En farlig neddragning

Antalet vårdplatser per 1 000 invånare i landet har minskat successivt sedan åtminstone början av 1990-talet. Till en början var det en förändring som drevs av den medicinska och tekniska utvecklingen. Men under 2010-talet blev det tydligt att neddragningen av vårdplatser hade gått snabbare än vad som var medicinskt motiverat, då beläggningsgraden passerade 90 procent och fortsatte uppåt.

Studier visar att redan vid en beläggningsgrad kring 90 procent ökar väntetiderna på akuten, vårdtiderna blir längre, fler behöver läggas in på nytt efter hemskrivning samtidigt som antalet patientskador och dödsfall ökar.

I en ny studie från Linköpings universitet har forskare tittat på dödstal i relation till hur antalet vårdplatser förändrats inom de 21 regionerna i Sverige under perioden 2001-2019. Resultatet visar att tre färre vårdplatser motsvarade ungefär ett ytterligare dödsfall per år.

”Inte brist på sjuksköterskor”

Vid Ivo:s inspektioner under den nationella tillsynen har beläggningsgraden varit hög, ofta över 90 procent. 

− Regionerna har tullat på marginalerna, och nu är de i princip borta. Då är det direkt farligt. Problemen har varit kända under lång tid. Regionerna har utlovat förbättringar, men de har inte lyckats genomföra det med önskad effekt, säger Sofia Wallström.

Med tanke på att bristen på vårdplatser är ett nationellt problem, som hänger samman med svårigheten att rekrytera och behålla sjuksköterskor i 24/7-verksamhet, vilka möjligheter har enskilda regioner att lösa vårdplatsbristen?

− En annan statlig myndighet med tillsynsansvar, Arbetsmiljöverket, har tittat på arbetsmiljöproblem inom vården. Där pekar man på att regionerna inte kan hänvisa till att det är brist på sjuksköterskor, det är möjligtvis brist på sjuksköterskor som vill jobba i regionerna. Det är ett problem som bara regionen själv kan lösa.

Varför skulle det bli någon skillnad nu?

− Det måste bli en förändring. Vårdplatsbristen leder till allvarliga vårdskador, och ytterst dödsfall. Patienter som inte får hjärtövervakning för att man inte har tillräckligt med utrustning. Rödtriagerade patienter som får vänta en timme på läkarundersökning. Vi kan inte tillåta att patienter utsätts för dessa risker i den här omfattningen under så här lång tid, det är inte acceptabelt och det är inte värdigt svensk sjukvård. Vi kommer att driva på och använda de verktyg vi har fått av lagstiftarna. Vi kommer att fortsätta med tillsynsbeslut till dess att vi har sett en förbättring, säger Sofia Wallström.

Samtliga regioner där Ivo har fattat ett beslut har krav från myndigheten att presentera åtgärder för hur problemen ska lösas. Redovisningen kommer att ske i början av nästa år. I samband med det kommer Ivo sammanställa hela tillsynen i en delrapport om vad man hittills sett.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida