Utredda fall

Ivo-kritik: För låg bemanning när covidpatient dog

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, riktar kritik mot vården på Sollefteå sjukhus. En ångestfylld covidpatient - som enligt Ivo behövde mer övervakning - hittades avliden på golvet med syrgasmasken bredvid.

22 juni 2021

Det var i december 2020 som patienten kom till sjukhuset och fick vård för lunginflammation. Vid inläggningen visade covidtestet negativt och patienten blev bättre och bättre. Det planerades för hemgång. Men sedan återkom andningsproblemen.

Eftersom alla på samma sal fått försämrad andning togs nya covidtest och då visade sig patienten vara smittad av covid-19.

Patienten försämrades, blev mer orolig och ångestfylld och larmade flera gånger i timmen. Patienten slet ofta av sig syrgasmasken. I journalen beskrivs ”plockigt beteende”, som Ivo bedömer är ett tecken på syrebrist. Personalen försökte häva ångesten med läkemedel.

Enligt anmälan till Ivo fungerade inte larmknappen när anhöriga var på besök. Senare berättade patienten för sina närmaste i telefon att när knappen väl fungerade dröjde det länge innan personalen kom och hjälpte till.

När patienten hittades död låg syrgasmasken på golvet intill.

Ivo konstaterar i sitt beslut att sjukhuset inte hade tillräckligt med personal i samband med covid-smittan och brast i sitt ansvar att ge patientsäker vård. Då patienten hade dödsångest och bad om att slippa vara ensam borde extravak ha satts in. Ivo anser att extra personal hade kunnat ge en tryggare vård.

Verksamhetschefen beskriver i sitt utlåtande att det var ett högt flöde av patienter med covid-19 den aktuella tiden och att all extra skyddsutrustning gjorde personalens arbete mer tidskrävande.

Covidsmittade och ickesmittade vårdades på olika enheter. Personalen arbetade med följsamhet till vårdhygien-rutiner, men det hände att patienter testade positivt utan att misstankar funnits från början om covid-smitta – som i den här patientens fall.

Chefen menar att verksamheten ser att det brustit i bemötandet, både när det gäller patientens önskemål om att slippa vara ensam och i kommunikationen med de anhöriga.

Dnr 3.4.1-00049/2021-10

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida