JA-delegationen vill inte lämna förslag om hur lönerna ska utjämnas

JA-delegationen vill inte lämna förslag om hur lönerna ska utjämnas
Anna Hedborg, ordförande för JA-delegationen. Foto: TT

Vårdförbundets ordförande saknar skarpa förslag om jämställda löner i slutbetänkandet från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet.

I går lämnade Delegationen för jämställdhet i arbetslivet sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, som tackade och sa att lönefrågan är en av de mest centrala frågorna för jämställdheten.

– Det är ett fantastiskt arbete ni har gjort och det är viktigt att på det här sättet förklara löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Statistik är kvinnans bästa vän och här visar den tydligt på orättvisorna, sa hon.

Delad föräldraförsäkring

JA-delegationens arbete har pågått i tre och ett halvt år och det förslag som har fått mest uppmärksamhet handlar om att föräldrar bör dela på föräldraförsäkringen. Fem månader för mamman, fem för pappan och två månader som ska kunna föras över till annan än förälder.

Däremot finns inget förslag som rör lönebildningen. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, som har varit en av elva ledamöter i delegationen det senaste året, tycker att det är fel.

– Jag är oenig med de övriga ledamöterna och har lämnat ett yttrande där jag förklarar att vi borde ha lagt ett förslag om hur lönerna ska bli mer jämställda. Parterna har inte lyckats med det hittills och jag tror inte att vi lyckas med det på många år än, sa hon.

Staten kan bidra

I betänkandet tog delegationen fram en modell för hur staten ska bidra till att skjuta till pengar för att jämna ut orättvisa löneskillnader. Det skulle kosta 65 miljarder kronor vilket motsvarar fyra procent av hela lönesumman.

– En hög summa, men inte så hög att det vore orealistiskt att utjämna lönerna mellan män och kvinnor, sa delegationens ordförande, Anna Hedborg, som ändå inte ansåg att det var deras sak att lägga ett sådant förslag.

Lönebildningen är en sak mellan arbetsmarknadens parter och att föreslå statlig inblandning vore att lägga sig i för mycket. Den svenska modellen innebär också att den konkurrensutsatta sektorn utgör en norm för samtliga löneökningar.

Ingen löneutveckling

– En del anser att kvinnor är värdediskriminerade, andra håller inte med. Jag är nöjd med att vi presenterar siffror som gör orättvisorna tydliga. Kvinnor i offentlig sektor börjar med låga löner, men det största problemet är att de inte har någon löneutveckling. Jag hoppas att siffrorna gör det så konkret att vi genom dem väcker en debatt som leder till förändring, sa Anna Hedborg.

Sineva Ribeiro tror däremot inte att arbetsmarknadens parter lyckas utan statens hjälp.

– Det räcker att vara född till kvinna för att få sämre betalt – oavsett arbete. Det är fel och det ska inte behöva vara så. Vi har inte lyckats ändra på det hittills och kommer inte göra det på många år. Jag tycker inte att unga kvinnor ska behöva vänta 25 år på rättvisa löner, sa Sineva Ribeiro.

Övriga förslag

Det tydligaste förslaget från JA-delegationen handlar om ett jämställt uttag av föräldrapenningen, i övrigt innehåller slutbetänkandet ett antal råd: att parterna bör diskutera arbetstidsfrågor, att ansvariga för arbetsmiljöfrågor bör ha kunskap om genus- och jämställdhet, att myndigheter bör ha jämställdhetsaspekten med i sina uppdrag, samt att det bör göras en satsning på utrikesfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida