Frågeakuten special: Ny i yrket

”Jag drömmer om semester i sommar”

”Jag drömmer om semester i sommar”
Illustration: Anna Windborne-Brown

Kan jag som nyanställd få semester i sommar? Vilken anställningsform är bäst? Måste jag jobba natt? Experterna svarar på frågorna som många nyutbildade i vården funderar över.

2 mars

Kan jag få semester i sommar?

Jag började min tillsvidareanställning i regionen/kommunen nu i början av året. Kan jag få semesterledighet i sommar?

Svar: Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni—augusti. När du är anställd i region/kommun börjar du tjäna in betalda semesterdagar när du tillträtt din anställning. Är du under 40 år har du rätt till 25 semesterdagar per år och tjänar då in cirka två betalda semesterdagar per månad. Om du lägger ut din sommarsemester men inte har hunnit tjäna in 20 betalda semesterdagar kan du lägga ut dem i förskott.
Skulle du sluta din anställning innan året är slut kan du behöva betala tillbaka för semesterdagar som du inte hunnit tjäna in.

Tema: Ny i yrket

Vilken anställningsform är bäst?

Jag har precis tagit examen och varit på anställningsintervjuer i regionen. Nu har jag fått erbjudande om antingen ett vikariat eller en tillsvidare­anställning på samma arbetsplats. Ett vikariat känns bättre för att prova på om denna arbetsplats passar mig. Hur ska jag tänka?

Svar: En tillsvidareanställning är den tryggaste anställningsformen. Uppsägningstiden är densamma för tidsbegränsad anställning och tillsvidareanställning de första tolv månaderna — en månad.

Ge vaccin som student

Får studenter ge vaccinationer? Vilka regler gäller?

Svar: Studerande som genomgår klinisk praktiktjänstgöring får endast iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av legitimerad personal.

Jobba natt som ny

Jag är ny i yrket och arbetsgivaren vill att jag ska börja arbeta natt. Är det smart?

Svar: När det gäller nattarbete ska man tänka på att det ofta är en minimibemanning vad gäller personal och kompetens, vilket gör att man har färre kollegor att rådfråga. Därför rekommenderar Vårdförbundet att du har en längre erfarenhet av dagarbete innan du tar nattarbete.
På dagtid får patienterna oftare omfattande vård, till exempel operationer, omläggningar, infusioner, röntgenbehandlingar, provtagningar och läkarkonsultationer. Ju mer kunskap och erfarenhet du har fått om vårdförlopp och behandlingar, desto större är sannolikheten att du kan göra rätt bedömning av patienternas tillstånd.

Väntar på legget

Hur ansöker jag om legitimation?

Svar: Du ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen. Skicka en vidimerad kopia av examensbeviset och ett personbevis som är högst tre månader gammalt. Du kommer att få betala en ansökningsavgift.
En noggrann ansökan ger snabbare legitimation. Socialstyrelsens handläggningstid för legitimation är cirka två veckor från det att ansökan kommit in. Du kan själv undvika förseningar genom att skicka in en komplett ansökan och se till att ansökningsavgiften betalas i direkt anslutning till att ansökan skickas in.

Löneförhandla första gången

Jag är nyutexaminerad och ska förhandla min lön. Vad ska jag tänka på?

Svar: Du har rätt att få besked om vilken lön du ska få innan du börjar arbeta. Lönerna är individuella och din lön ska sättas efter din kompetens och ditt bidrag till verksamhetens utveckling. Acceptera inte att det är en viss lön som gäller för alla nyutexaminerade. Var också uppmärksam på vilket års lönenivå som gäller och om du omfattas av nästa revision på arbetsplatsen. Om det står att lönen är enligt 2021 års lönenivå i anställningsavtalet innebär det att du får löneförhöjning först under 2022. Det är också viktigt att ta reda på om det finns kollektivavtal som reglerar lönerevisioner, semester, tjänstepension, försäkringar, arbetstid, övertidsersättning och föräldrapenningtillägg. Om kollektivavtal inte finns omfattas du endast av lagstiftningen och behöver reglera fler saker i ditt anställningsavtal själv.

Börja arbeta efter examen

Får man direkt efter examen börja arbeta som sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, barnmorska eller röntgensjuksköterska?

Svar: När du tar din examen ska du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. De har cirka två veckors handläggningstid. Du får inte kalla dig sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, barnmorska, röntgensjuksköterska eller något som kan förväxlas med den skyddade yrkestiteln innan du fått din legitimation. Du har samma behörighet som den som inte är legitimerad, exempelvis en undersköterska. Det innebär att det krävs delegering för att du ska kunna utföra medicinska arbetsuppgifter, exempelvis läkemedelshantering.
Om en arbetsgivare erbjuder dig anställning innan legitimeringen är klar bör du få ett introduktionsprogram till dess att Socialstyrelsen har utfärdat legitimationen. Strukturerade introduktionsprogram är dessutom något Vårdförbundet rekommenderar för alla nyanställda.

Fråga Vårdförbundet Direkt

Har du en fråga? Du som är medlem i Vårdförbundet kan ringa direkt till:
0771-420 420

… eller ställ din fråga på webben:
https://www.vardforbundet.se/tjanstesidor/vardforbundet-direkt

Läs mer från frågeakuten

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida