Jakten har börjat på ny ledning

Jakten har börjat på ny ledning
Här är hela förbundsvalberedningen, fr v: Mimmi Högblom, Magnus Hanson, Roger Bergebo, Ann-Katrin Fredlund Stålnacke, Eva Wallander, Gunilla George, Gunilla Johansson, Pernilla Stenborg Nielsen. Foto: Lars Nyman

I maj nästa år ska ?en ny förbundsstyrelse väljas och ?valberedningen letar kandidater. Alla får nominera — även sig själv.

4 oktober 2017

Förbundsvalberedningen är i full gång. På kongressen i maj 2018 ska de föreslå ny förbundsstyrelse, nytt avtalsråd och nya revisorer. Till sin hjälp har de en uppdragsbeskrivning, en demokratihandbok och, ännu viktigare, de nomineringar som alla medlemmar har rätt att lämna.??

Förbundsvalberedningen består av åtta förtroendevalda från olika lokala avdelningar som väljs och får sitt uppdrag av kongressen. Det innebär att en ny förbundsvalberedning väljs av nästa kongress och att medlemmar behöver nominera kandidater även till den.

?Valberedningens arbete startar direkt efter kongressen. De ska identifiera kandidater som tillsammans kan bli det team som på bästa sätt förmår att utveckla och föra ut Vårdförbundets politik. Först tar de fram en gemensam mall med intervjufrågor, sedan möter de alla nominerade två och två. En ställer frågor och en antecknar. Alla som nomineras blir intervjuade.

?— Det är gruppen som är viktigast — inte individen. Vi vill inte ha en mängd Zlatan, vi vill ha det svenska damlandslaget i fotboll, säger Mimmi Högblom, förtroendevald i Vårdför­bundets avdelning i Västmanland.??

En annan viktig del i förbundsvalberedningens arbete är besöken bland Vårdförbundets lokala avdelningar.?

— Syftet med besöken bland medlemmar och förtroendevalda runt hela landet är att ta reda på vilka förväntningar de har på en kommande förbundsstyrelse, säger Eva Wallander, förtroende­vald i Kalmar.?

Dessutom ser de till att närvara på arenor där medlemmarna finns för att göra egna spaningar efter fackliga förmågor. Allt för att undvika att godtycklighet eller slump avgör vilka som ska företräda Vårdförbundets medlemmar fram till 2022.?

— Vi försöker vara en del av medlemmarnas vardag. Medlemmar och förtroendevalda ska veta att vi finns — så att de sträcker på sig lite extra, säger Mimmi Högblom.

??De vill uppmuntra alla att nominera — sig själv eller någon annan som passar för uppdraget att utveckla och driva förbundets politik. Det finns inget krav på en viss facklig karriär, understryker Ann-Katrin Fredlund Stålnacke, förtroendevald i Norrbotten.?

— Det är inte vad du har gjort tidigare som är avgörande för oss, utan vilka egenskaper du har, säger hon.?

Efter valen vid lokalavdelningarnas årsmöten, då kongressombuden väljs, träffar valberedningen även dem.

?— Deras tankar och förväntningar är också viktiga för oss, säger Gunilla Johansson, förtroendevald i Kronoberg och sammankallande för förbundsval­beredningen.??

En del av de frågor som är avgörande när en ny förbundsstyrelse ska föreslås är: Hur ska medlemsvärdet för cheferna utvecklas? Vilken strategi behövs för att få upp löner och förbättra arbetsvillkor? Och hur ska förbundet fortsätta driva utvecklingen mot en personcentrerad vård? ?

Vilka visioner de nominerade har i sådana frågor kommer att avspeglas i valberedningens förslag. ?

— Men det är svårt att säga något mer om vilka vi söker innan vi ser nomineringarna.

?Kom som du är — så får vi se var du får plats i pusslet, säger Mimmi Högblom.

Lång tid kvar

Det går att nominera t o m den 31 januari 2018. 
I slutet av februari görs valberedningens förslag offentligt.

Fila på presen­ta­tionen

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida