Jämförelser. Lönekartläggninggör diskrimineringen tydlig

När löner kartläggs hittar experterna nästan alltid exempel på att kvinnor värdediskrimineras.

5 september 2012

Enligt jämställdhetslagen måste arbetsgivaremed fler än 25 anställda genom-föra lönekartläggningar vart tredje år. En del tar hjälp av ex-terna experter, som Anita Harri­man, tidigare enhetschef på Jämställdhetsombudsmannen.?

— Syftet med en lönekartläggning är att jämföra lönerna mellan kvinnor och män med lika eller likvärdiga arbeten för att se om det finns löneskillnader mellan könen som inte går att sakligt förklara, säger hon.?

Arbetsvärdering används för att bedöma kraven i arbetet. Det kan gälla inför en lönekartläggning — för att jämföra olika arbeten, eller vid lönesättning — som hjälp för att sätta lön.

Vid en lönekartläggning identifieras först vilka arbeten som är lika, eller ligger väldigt nära varandra. Sedan görs en jämförelse av vad män och kvinnor har i lön, och i nästa steg jämförs löneskillnader mellan likvärdiga arbeten.

— När vi systematiskt går igenom löner hittar vi alltid exempel på löneskillnader som kan vara svåra att förklara. Vanligast är att det finns osakliga löneskillnader, mellan individer eller mellan grupper, som är till kvinnornas nackdel, säger Anita Harriman.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida