JämO drar tillbaka lönediskrimineringsmål

5 november 2001

JämO återkallar målet där två barnmorskor på Södersjukhuset har anmält Stockholms läns landsting för lönediskriminering.
JämO anser att Arbetsdomstolen i tidigare lönediskrimineringsmål alltför lättvindigt har godtagit arbetsgivarens argument att det är marknaden som har varit avgörande för lönesättningen. I den nya jämställdhetslagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, räcker det att anmälaren lägger fram fakta, sedan är det arbetsgivaren som ska bevisa att diskriminering inte har skett. För att målet med de två barnmorskorna på Södersjukhuset ska kunna dömas enligt nya lagen krävs att de anmäler sin arbetsgivare på nytt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida