Jämo-mål slutade med förlikning

6 november 2000

Inom kort skulle Arbetsdomstolen, AD, ha tagit upp frågan om en dialyssjuksköterska vid Huddinge sjukhus är lönediskriminerad i förhållande till en medicinteknisk ingenjör på samma sjukhus.

Nu blir det dock ingen AD-förhandling. Jämo har nämligen dragit tillbaka sin stämning eftersom arbetsgivaren genom
en förlikning gått med på att sjuksköterskan, sektionsledaren Barbro Fredén, får sin månadslön höjd med 2 600 kronor från
och med den 1 april i år. Hon får dessutom ett skadestånd på 40 000 kronor för den tid tvisten gällt, 1997-2000. Ytterligare
en sektionsledare på dialysen i Huddinge får genom överenskommelsen sin lön justerad.

Barbro Fredén var pilotperson för de 108 dialyssjuksköterskor i Stockholm som 1995 till JämO anmälde att de ansåg sig lönediskriminerade. Överenskommelsens konsekvenser för de övriga är oklar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida