Jämställdhet

12 januari 1998

Författare Lena Näslund
Titel Kvinnornas århundrade. 50 års kamp för jämställdhet.
163 sidor, 
Förlag TCO 1997
Cirkapris 63 kronor 
ISBN 91-7168-710-6.

Den nybildade organisationen TCO var inte många dagar när den första gången tyckte till om en fråga som handlade om jämställdheten mellan män och kvinnor eller, på den tiden, bristen på jämställdhet. Då, 1944, handlade det om att kvinnor och män borde ha lika rätt att inneha statstjänst eller annat allmänt uppdrag, vilket en statlig utredning föreslog. Men man undantog präster, vilket TCO protesterade mot. Sedan dess har TCO haft kvinnofrågor, familjefrågor och likställdhet på programmet – benämningarna har som synes skiftat. Boken innehåller intervjuer med dem som arbetat med dessa frågor varvat med korta sammanbindande faktaavsnitt. Bland dem som intervjuas finns Marika Nordström och Inger Ohlsson, båda tidigare i ledningen för SHSTF.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida