Jämställdhet ämnet på kryssning till Åland

1 december 2003

När ett 70-tal medlemmar deltog i en jämställdhetskonferens under en kryssning till Åland bekostades resan med pengar som Vårdförbundet fått i skadestånd för brott mot övertidsreglerna.

Vårdförbundet fick 150 000 kronor för att ett stort antal anställda på Akademiska sjukhuset under 2002 arbetat mer övertid än de 200 timmar som är tillåtet i lagen utan att arbetsgivaren begärt dispens för mer. Avdelningen valde att använda pengarna till att bjuda intresserade medlemmar på en kryssning till Åland. Förutom grupparbeten om jämställdhet innehöll konferensen en föreläsning om
attityder och värderingar av Annika Dopping. Dessutom berättade sjuksköterskan Lillebror Dahlström om ett jämställdhetsarbete som pågår på
Akademiska sjukhuset.

– Det var två bra dagar och många av deltagarna började genast starta diskussioner om jämställdhet på sina arbetsplatser, berättar Agneta Wiberg, Vårdförbundets ordförande i Uppsala.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida