Jämställdhetspris för kurs i kvinnomedicin

16 juni 1997

Två kvinnliga läkare i Uppsala har fått sitt landstings jämställdhetspris för en universitetskurs i Kvinnomedicin. I motiveringen sägs att kursen handlar om att se den kvinnliga patienten och synliggöra kvinnors livsvillkor, vilket kan bidra till en mer jämställd vård. Kursen i Kvinnomedicin omfattar 4 eller 5 poäng och vänder sig till blivande läkare. Perspektivet på kvinnors hälsa och sjukdom är tvärvetenskapligt och man tar upp ämnen som hur kvinnors lönearbete påverkar deras hälsa, fertilitet, tonårsflickans depressioner, biologins betydelse och kulturens påverkan ur ett könsteoretiskt perspektiv. Kursen erbjuder också tillfällen att diskutera vad hälsa och sjukdom innebär för kvinnor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida