JO: Arbetsgivaren får inte stoppa personalens protester

Personalen skrev protestlistor mot planerna på att lägga ned Hudiksvalls sjukhus. Men arbetsgivaren plockade undan listorna. Nu kritiseras landstinget i Gävleborg av Justitieombudsmannen, JO.

26 oktober 2010

Listorna lades ut i ett personalrum, ändå ansåg arbetsgivaren att det störde verksamheten. JO anser tvärtom att anställda har rätt att placera ut skriftligt material i ett personalrum dit allmänheten inte har tillträde. Däremot hade det varit annorlunda om materialet hade lagts ut av personer utan rätt att vistas i lokalerna, då hade det varit rätt av sjukhusledningen att ta bort det.

Landstinget håller inte med 

Arbetsgivaren är inte nöjd med beskedet från JO.

– Vi delar inte JO:s uppfattning om att det var fel att returnera namnlistorna. Det är upp till varje chef att göra den bedömningen och i detta fall bedömer jag att chefen gjorde rätt. Synd att JO inte håller med, säger landstingsdirektör Svante Lönnbark i ett pressmeddelande.

Försökte stoppa åsiktsspridning 

JO kritiserar också landstinget för att försöka hindra personalen från att uttrycka sina åsikter. I en promemoria till de anställda skrev landstinget nämligen att lokalerna inte får användas för att sprida medarbetarnas åsikter. Men det reagerar JO på.

”En sådan formulering kan uppfattas som att det föreligger förbud för de anställda att överhuvudtaget ge uttryck för sina åsikter i landstinget lokaler”, skriver JO i sitt utlåtande.

Dubbel kritik 

Justitieombudsmannen kritiserar alltså landstinget både för att protestlistorna togs bort och för utformningen av promemorian. På frågan om vilka följder kritiken kommer att få för landstinget svarar landstingsdirektör Svante Lönnbark:

– Inga mer än att vi kommer att fortsätta att utbilda våra chefer och våga diskutera hur yttrandefriheten fungerar och kan hanteras ute på arbetsplatserna. Endast genom att våga prata om de möjligheter och de begränsningar som finns kan vi värna yttrandefriheten.

Vårdförbundets fackligt förtroendevalda i Gävleborg har ännu inte tagit del av JO:s yttrande och vill därför vänta med att uttala sig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida