Jobba offentligt

Jobba offentligt

Forma din professionella personlighet Madeleine Cocozza Studentlitteratur 2019 www.studentlitteratur.se

3 september 2019

I boken diskuteras olika yrkens koder för uppförande. Det gäller yrken där man arbetar med människor, som sjuksköterskor, socialsekreterare eller lärare.

Chansen att visa sin personlighet har blivit större de senaste 50 åren, med dagens friare inställning. I boken beskrivs både hur den egna, privata personligheten kan vara till nytta i yrken där man jobbar med människor, men också när det går över styr.
En persons språk, röst, utseende och klädsel är några aspekter som kan påverka ett möte. Detsamma gäller vad den professionella väljer att berätta om sig själv, som barnmorskan med fem barn.

Författaren, som är socionom och psykoterapeut, tar även upp möjligheten att vila, sortera och reflektera. Det kan gälla speciella fall, som när den professionella blir bemött med ifrågasättanden och starka känslor. I boken beskrivs en rad realistiska situationer.

Fakta

På högvarv. Att leva med ADHD av Mikael Ressem (Lind & Co).
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida