student

Jobba under utbildningen – det här gäller

Jobba under utbildningen – det här gäller
Studenter behövs i vården. Många vill jobba. Men gör det på ett säkert sätt. Arkivbild: Mostphotos

Många vill arbeta under studierna, eller som nyexaminerad innan legitimation. Tillsammans med Vårdförbundets jurist Carita Fallström reder Vårdfokus ut vad du behöver tänka på.

Det enda du kan arbeta som i vården innan du fått din legitimation är egentligen undersköterska. Ibland förekommer tjänster som ”sjuksköterskeassistent”. Men det är oklart om det är tillåtet, eftersom det liknar den skyddade yrkestiteln sjuksköterska.

Varken Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kan ge ett tydligt svar på den frågan, utan hänvisar till varandra i kontakten med Vårdfokus.

Carita Fallström.

Så länge läget är oklart är Carita Fallströms råd till alla utan legitimation att inte kalla sig sjuksköterskeassistenter.

– Det behöver vara tydligt för de människor du möter i vården att du inte är legitimerad, med det ansvar en legitimerad har, säger hon.

Kan bli skyddad titel

Från och med 2025 kan även undersköterska bli en skyddad yrkestitel med krav på viss kunskap. Det återstår att se vad studenter som arbetar i vården kommer att kunna kallas då.

Tidigare kunde sjuksköterskestudenter vikariera som sjuksköterskor från termin fem. Det undantaget gäller inte längre. Istället är reglerna lika för alla utan legitimation, att du kan arbeta som undersköterska och få sjuksköterskeuppgifter delegerade.  

Hur fungerar delegering?

Delegering är tillåtet inom all hälso- och sjukvård, förutom i ambulansen. Studenter som arbetar i vården kan få hantera läkemedel eller utföra andra uppgifter delegerade av läkare eller sjuksköterska. Kravet är att delegeringen ska vara förenlig med god och säker vård. Men vem avgör det? Här finns flera nivåer av ansvar:

  • Vårdgivaren, den som bedriver verksamheten, ska ha rutiner för när det är förenligt med en god och säker vård att delegera iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel. Det ska också framgå vilken kompetens och kunskap som krävs för att någon ska få utföra dessa uppgifter.
  • Verksamhetschefen, eller den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunerna, ska se till att delegeringarna är förenliga med patientsäkerheten.
  • Den som delegerar har ansvar för sitt delegeringsbeslut, vilket innebär att kontrollera att den som får delegeringen har tillräcklig kunskap och att detta dokumenteras.
  • Studenten har ansvar för sitt beslut att ta emot delegeringen och för att utföra uppgifterna på rätt sätt.

Ansvar att säga nej

Vid delegering gäller det att vara tydlig med sin kunskap och erfarenhet. Som student har du ansvar för att säga ifrån om det delas ut arbetsuppgifter som inte motsvarar din kompetens.

Det finns inga regelverk som säger vad du får och inte får göra. Ansvar går inte att skriva bort i avtal. Du har ett personligt yrkesansvar, precis som alla andra. Om något går fel riskerar du samma saker som andra i vården, exempelvis anmälan till Ivo.

Behöver du bolla den här typen av beslut eller säga ifrån att du inte kan och vill, då är Carita Fallströms råd att du vänder dig till chefen på arbetsplatsen, som har ansvar för att leda och fördela arbetet – vilket ska ske på ett patientsäkert sätt.

– Om du är osäker kan du också ta kontakt med Vårdförbundets förtroendevalda på arbetsplatsen och få råd och stöd, säger hon.

Det viktiga legget

Det ska ta max tre veckor att få sin legitimation från Socialstyrelsen från den dagen du ansöker, om du betalar in avgiften i tid. Innan dess får du inte kalla dig sjuksköterska eller utföra sjuksköterskeuppgifter självständigt, utan delegering.

När Socialstyrelsen utfärdar legitimationer gör de lämplighetsbedömningar. Om du som nyexaminerad utan legitimation eller som undersköterska på delegation gör ett allvarligt misstag kan det leda till att du anses olämplig och inte får någon legitimation utfärdad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida