Jobbar 75 procent med full lön

1 december 2003

Sedan april har nattsjuksköterskorna på en avdelning i Falun fått kraftigt sänkt arbetstid, men full lön.

Avdelning 14 på kirurgkliniken i Falun har länge haft svårt att rekrytera nattsjuksköterskor. En av de sex tjänsterna har varit obesatt under fem år, en annan under ett år. Andra har fått gå in på kvalificerad övertid eller tillfälligt flyttat från dag- till nattarbete.

Till slut togs beslutet om att på försök införa 75-procentstjänster med 100 procents lön. För att det skulle bli möjligt lovade nattsjuksköterskorna att täcka upp för varandra om någon blev sjuk eller skulle ha semester.

Redan första veckan hade sju sökt de vakanta tjänsterna och nu finns det inte längre några vakanser. Avdelningen, som tidigare haft svårt att hålla budgeten, klarar nu också ekonomin.

– Det var dyrare att hela tiden betala för kvalificerad övertid, säger Sally Knutsson, som tidigare arbetade dag på avdelningen men nu har en av de vakanta nattjänsterna. Hon är också företrädare för Vårdförbundet.

Försöket pågår till årsskiftet, vad som händer sedan är oklart.

– Vi kämpar för att systemet ska bli permanent och förutsättningarna verkar goda, säger Sally Knutsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida