Jobbar längre när det finns mer arbete

8 december 1997

KALMAR. I början av november startade ett projekt med verksamhetsanpassad årsarbetstid på barnkliniken i Kalmar. I förutsättningarna ingår en arbetstidsförkortning på en timme och att sjuksköterskorna avsäger sig rätten till ersättning för förskjuten arbetstid, samt att personalen ska arbeta mycket när verksamheten så kräver. I den arbetsgrupp som arbetat fram projektet har ingått barnsjuksköterskor. Vårdförbundet SHSTFs lokala avdelning har sagt ja till projektet som ska pågå till och med sista december 1998.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida