Johannesört godkänd

8 december 1997

Många människor lider av nedstämdhet utan att vara i egentlig mening deprimerade. Dessa kan nu självmedicinera med johannesört som Läkemedelsverket godkänt som naturläkemedel mot lätt nedstämdhet, lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär.
I Sverige säljs flera olika preparat men bara ett av dem går att köpa på apotek. Den produkten har anpassat tablettstyrkan till aktuell forskning för att lättare ge optimal dos.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida