covidvård

Jönköping i kris – patienter skickas utomläns

Trycket på iva i Jönköping är fortsatt högt och personalen är på bristningsgränsen. Nu har regionen bett om hjälp och hälften av patienterna på covid-iva ska inom några dagar flyttas till andra regioner. Men det är inte tillräckligt, säger Irene Sjövall Sanned, ordförande för Vårdförbundet i Jönköping.

Sedan i januari har sjukvårdspersonal i Region Jönköping jobbat enligt krislägesavtalet för att klara av det aldrig sinande antalet covidpatienter. Högst är trycket på iva, där personalen har schemalagts enligt avtalet även i mars.

– Vårt skyddsombud på iva och huvudskyddsombud påtalade i tisdags för arbetsgivaren att arbetsmiljön är oerhört besvärande. Personalen är som de utrycker det sargade. De är inte bara trötta, utan de mår väldigt dåligt, en del är personlighetsförändrade. De orkar inte längre, säger Irene Sjövall Sanned som är ordförande för Vårdförbundet i Region Jönköping.

Under onsdagen bad Region Jönköping om hjälp från andra regioner genom SKR:s nationella larmyta. Jönköping är först med att använda beredskapsfunktionen som SKR och regionerna inrättade i november. Syftet är att det ska gå lättare att samordna och hjälpas åt regioner emellan. Vid ett möte på torsdagen sa alla regioner att de ställer upp och ska hjälpa Jönköping, berättar HR-direktören Patrick Nzamba.

Hälften av patienterna på covid-iva flyttas

Innan veckan är slut är tanken att omkring hälften av covid-iva-patienterna ska ha flyttats från Region Jönköping till andra regioner. På sistone har de haft mellan 17 och 19 covidpatienter om dagen på iva. Antalet ska ner till mellan 8 och 10 enligt Nzamba. Natten till torsdagen flyttades de första patienterna. Hjälpen finns inledningsvis mars ut.

SKR:s nationella larmyta

För att underlätta nationell samordning inrättade regionerna och SKR en beredskapsfunktion i november 2020, Larmyta. En region kan skicka ett nationellt larm till Larmytan som omgående kallar samtliga regioner till ett möte. Vid mötet beskriver den behövande regionen vilket behov av förstärkning som föreligger. Samtliga regioner ska därefter undersöka och lämna besked om vilka möjligheter de har för att hjälpa till. Om behovet avser ytterligare personella resurser förutsätter en sådan begäran, som huvudregel, att Krislägesavtalet aktiveras samtidigt.

Läs mer: Frågor och svar Larmyta - SKR

Källa: SKR

– Det kommer göra en ganska stor skillnad när det gäller trycket på vår personal. Målet är att vi ska kunna fasa ut personal från krislägesavtalet så snart det är möjligt. Det är en balansgång. Vi får inte hamna i ett läge där de som jobbar på ordinarie schemat ändå måste ta extra pass, säger Patrick Nzamba.

Vårdförbundets ordförande i Region Jönköping Irene Sjövall Sanned säger att iva-personalen i regionen under torsdagen fick besked om att de ska fortsätta gå på krislägesavtalet några veckor till. Under perioden ska de ta ut semester för att få ledigt i fem dagar i sträck.

Irene Sjövall Sanned är ordförande för Vårdförbundet Jönköping
Irene Sjövall Sanned är ordförande
för Vårdförbundet Jönköping

– Vi ser inte detta som en lösning. Möjligen en kortsiktig. Våra medlemmar behöver fortlöpande återhämtning. Det räcker inte med ett återhämtningstillfälle om medlemmarna ska klara den här tiden. Det bästa för personalen är om krislägesavtalet försvinner, säger Irene Sjövall Sanned.

Hon tycker att det vore bättre om regionen kunde få låna personal från andra regioner, så att den egna personalen kunde slippa att jobba på krislägesavtalet.

För få anställda även för vanlig iva

Specialistsjuksköterskorna och undersköterskorna i regionen är inte ens tillräckligt många för att klara av den vanliga iva-vården på ordinarie schema, säger Irene Sjövall Sanned. Skyddsombuden på iva har räknat ut att de behöver 10 specialistsjuksköterskor inom iva och 10 undersköterskor med specialkompetens till för att kunna gå ner på ett normalschema igen. Det motsvarar en anställd per region.

– Jag förstår det som att de andra regionerna inte velat dela med sig av sin personal, utan hellre tagit patienter till sig. Men det är inte tillräckligt, säger hon.

Krislägesavtalet i Jönköping

750 medarbetare har gått på krislägesavtalet i region Jönköping. Sista veckan i februari 2021 är det strax över 300 som gör det. Framförallt på iva på regionens tre sjukhus i Jönköping, Värnamo och Eksjö.

Källa: Region Jönköping

Även Region Jönköping verkade tycka att mer personal var vad som behövdes. I ett pressmeddelande som de skickade ut på torsdagen stod det att regionen behövde låna in sjuksköterskor och undersköterskor. Men så blev det alltså inte. Det är lättare för regionerna att tillhandahålla vårdplatser, förklarar Patrick Nzamba efter mötet med regionerna. Det är även den rutin regionerna nationellt är överens om ska uttömmas innan medarbetare skickas.

Patrick Nzamba, HR-
direktör Region Jönköping.

– Vi tror att detta blir en bättre lösning för att möjliggöra uthållighet över tid för våra medarbetare. Hade vi istället fått personal hade vi haft kvar samma patientmängd. Vi hade inte kunnat få personal från andra regioner och samtidigt avveckla krislägesavtalet för våra egna medarbetare. Nu kan vi istället minska personal på det avtalet i takt med att antalet patienter minskar, säger Patrick Nzamba.

Vårdförbundet kommer inte att släppa frågan, säger Irene Sjövall Sanned. Först på agendan står ett möte under fredagen mellan huvudskyddsombudet och arbetsgivaren.

– Det är viktigt att vi får en lösning i detta. Är vi på väg till en tredje våg som så många pratar om, då har vi inte haft något andrum, säger Irene Sjövall Sanned.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida