Jönköping lyckades förhandla till sig tio procent på två år

Knappt hade bläcket hunnit torka i det centrala avtalet förrän Vårdförbundet i Jönköping lyckades teckna ett lokalt avtal med landstinget. På två år höjs lönerna med tio procent. Höjningen av lägstalönerna är då inte inräknade, vilket innebär att procentsiffran troligen blir ännu högre.

? Vi är skitnöjda!

Thomas Johansson, ordförande i Vårdförbundet Jönköping, tvekar inte när han ska beskriva hur bra han tycker att det nya avtalet är.

Den 28 maj skrev Vårdförbundet och arbetsgivarparten SKL, Sveriges kommuner och landsting, på det avtal som så många medlemmar i landet har betecknat som ett skamavtal. Efter sex veckors strejk lyckades medlarna endast höja det garanterade löneutfallet med 0,5 procentenheter på tre år, jämfört med det första budet. Vårdförbundets ledning försvarar avtalet med att det har starka skrivningar kring den lokala löneprocessen, och att det är först när de lokala avtalen blir klara som de verkliga höjningarna av lönenivåerna blir synliga.

Men att det skulle gå så fort som i Jönköping hade nog ingen räknat med. Bara två dagar senare meddelade Vårdförbundet Jönköping att de hade kommit överens med sitt landsting.

? Har man krattat manegen ordentligt innan och sett till att förutsättningarna finns för ett bra förhandlingsklimat så fungerar det, säger Thomas Johansson.

Satsning på specialistutbildade

  • Avtalet är på två år och gäller från den 1 november 2008 till den 31 mars 2010.
  • På dessa två år får de cirka 3 000 landstingsanställda medlemmarna i genomsnitt en löneökning på cirka 10 procent. I reda pengar handlar det om 2 300 kronor.
  • Precis som det centrala avtalet anger görs en särskild satsning på specialist- och funktionsutbildade medlemmar. De som omfattas av satsningen får en genomsnittlig löneökning på cirka 2 600 kronor, medan övriga medlemmar får nöja sig med cirka 2 000 kronor.
  • Från den 1 mars 2009 höjs lägstalönerna till 21 100. Dessa höjningar påverkar inte de generella löneökningarna på 10 procent.
  • Liksom under de senaste tre åren ingår inte cheferna i överenskommelsen. De lönesätts i en separat chefsgrupp.

Pengar finns för lönespridning

Trots många år i yrket finns det en hel del medlemmar som i dag har en lön som gränsar till den kommande lägstalönen.

? För att kunna få upp dem i förhållande till dem som bara har arbetat i ett år så finns det nu pengar till det. Så vi anser att vi får en hygglig lönebild, trots att ingångslönen stiger från 19 500 till 21 100, säger Thomas Johansson.

Vilka av de specialist- och funktionsutbildade som ska omfattas av den extra satsningen är ännu inte klart. Men Thomas Johansson bedömer att cirka hälften av de medlemmar som har sådan utbildning kommer att beröras.

? Många har hyllat Kommunals avtal som har gett deras medlemmar en bit över 13 procent. Vårt avtal kommer under samma tidsperiod att ge mer än 15 procent, eftersom vi även förra året lyckades få 5 procent för våra medlemsgrupper. Ur det perspektivet tycker jag att vi kan vara ganska nöjda.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida