Jönköping satsar på heltider

1 oktober 2001

Landstinget i Jönköping föreslår att alla nya tjänster från och med i höst ska vara på heltid. Dessutom ska alla nya tjänsteavtal gälla heltid från den 1 september nästa år. Den enhet som höjer sysselsättningsgraden bland sina anställda kommer att få en höjning av sin rambudget. I förslaget ingår en speciell ekonomisk satsning inom primärvården, att genom höjd sysselsättningsgrad förbättra tillgängligheten. Några förhandlingar med Vårdförbundet och övriga fack har ännu inte genomförts. »Vi är i stort sett positiva till förslaget, med ett undantag. Arbetsgivaren vill prioritera deltidsarbetslösa med a-kassa. De flesta av Vårdförbundets deltidsanställda stämplar inte men vill även de gå upp i arbetstid«, säger Vårdförbundets vice ordförande i Jönköping, Gunilla Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida