Jouren avskaffad i Norrtälje

Sjuksköterskorna på röntgen-, operation- och anestesiavdelningarna på Norrtälje sjukhus får nu räkna jourtiden som arbetstid.

5 augusti 2002

– Tidigare kunde det bli så att man först jobbade hela dagen, sedan arbetade  under jouren hela natten och sedan ett vanligt pass dagen därpå. Arbetsbelastningen var enorm och flera sjuksköterskor började fara illa, berättar Britt-Marie Nilsson, Vårdförbundets fackliga företrädare på sjukhuset. 

De berörda sjuksköterskorna arbetar nu 39 timmar i veckan och har fått lägga sina önskescheman. En av de stora vinsterna med det nya systemet är längre sammanhängande ledighet.

Initiativet till den nya arbetstidsmodellen kom från personalen, men förslaget lades tillsammans med arbetsgivaren. Modellen är i form av ett projekt som utvärderas i slutet av året.

Kortare arbetstid på samma antal sjuksköterskor – hur går den ekvationen ihop?

– Att organisera arbetstiden så här kräver flexibilitet och lyhördhet. Vi arbetar till exempel i högre grad ensamma nu, och man måste ha blick för när en kollega behöver hjälp. I början fanns viss oro för att kvaliteten i patientarbetet skulle försämras, men så har det inte blivit.

– Men det är nödvändigt att anpassa bemanningen och förändra arbetsorganisationen, säger Britt-Marie Nilsson som hoppas kunna teckna kollektivavtal när projektet utvärderats. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida