Jubel över fördubblat Vårdförbundspris

Jubel över fördubblat Vårdförbundspris
Glada pristagare vid utdelningen av Vårdförbundspriset: Britt-Mari Banck, Lars-Erik Olsson, Annika Park och Lena Renman. Foto: Conchi Gonzalez.

Det blev en rejäl överraskning för de nominerade till Vårdförbundspriset i år: alla får en del av prissumman på en halv miljon kronor.

20 november 2013

Den som fick störst del av prissumman, 250 000 kronor, var sjuksköterskan Britt-Mari Banck för ha infört självdialysen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Priset, i dag ett samarbete mellan Folksam och Vårdförbundet, delades ut under Kvalitetsmässan i Göteborg på onsdagskvällen. Temat för årets pris är personcentrerad vård och hela personen i centrum.

Patient gav idén

Britt-Mari Bancks arbete med självdialys började 2005 när en svårt njursjuk patient sa att han ville sköta behandlingen själv. Han var tekniker och han hade skaffat sig kunskap om sin sjukdom från olika håll. En så välinformerad patient hade hon aldrig stött på tidigare.

Självanalysen föregås av flera olika steg: patienterna är först gäster på dialysen, sedan får de prova på vad det innebär att sköta dialysmaskinen, därefter får de sköta maskinerna med stöd från personalen, sedan får de sköta maskinen helt själva och till sist får de hemdialys.

I dag har hon vågat släppa kontrollen och bli mer som en coach och kollega till patienter som får självdialys.

– Nästa steg för mig blir att åka till USA dit vi är inbjudna för att prata om självdialys för vårdpersonal, berättade Britt-Mari Banck.

Dubbelt upp

Men kvällens största överraskning var att prissumman fördubblats, och att fler nominerade fick dela på de resterande 250 000 kronorna. Fyra innovatörer hade nominerats. En av dem var distriktssköterskan Lena Renman på Tegs hälsocentral i Umeå som berörde publiken på Kvalitetsmässan när hon presenterade sitt arbete med utsatta missbrukare. Dem som många är rädda för och inte gärna vill möta.

– Jag träffar dem där de befinner sig, på gatan eller på härbärgen, och hjälper dem med att ta blodtryck eller stygn när de behöver de. Jag är också deras röst när de behöver vård för en oupptäckt fraktur, för infekterade sår eller för en matstrupe så svampinfekterad att patienten inte kan svälja.

Två till

Två sjuksköterskor till var nominerade: Lars-Erik Olsson, sjuksköterska och forskare vid Centrum för personcentrerad vård, som har utvecklat den ortopediska vården med ett personcentrerat arbetssätt, samt Annika Park, områdeschef för Blomstervägens demensboende där personalen har skapat ett boende som utgår från de gamlas levnadsberättelse och där människan – inte demenssjukdomen – står i centrum.

Om den stora ökningen av prissumman sa Anna-Karin Laurell, verkställande direktör för Salus Ansvar, som startade samarbetet med Vårdförbundet om priset:

– Om man är stor måste man vara sa snäll.

Nu är de uppköpta av försäkringsbolaget Folksam som kommer att fortsätta samarbetet med Vårdförbundet om det årliga priset för att uppmuntra god vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida