Julias punkter för samtal om självmordstankar

13 maj 2002

Vad personal som får självmordsmeddelanden ska göra:
* lyssna på signalerna, vad sa patienten?
* samlar han tabletter, har han köpt rakblad, har han redan försökt?
* förklara att du inte lämnar patienten ensam med rädsla och ångest, att någon kommer att finnas i närheten
* lindra lidandet genom att vara »vikarierande hopp«
* skapa närhet, (kropps)kontakt och förtroende
* sitt bredvid så att patienten kan slippa ögonkontakt

Vid en suicidriskbedömning fokuserar man på flera faktorer:
* avsikten – hopplöshet, tankar, impulser och planer på död och självmord
* självmordsmönster – hos individen och i omgivningen
* självmordsmeddelanden – direkt och indirekt, verbalt och icke-verbalt
* självmordssituation – till exempel en separation, en kränkning eller traumatiska kriser
* självmordssymtom – depression, sömnstörning, ångest, våldsbenägenhet, alkohol- eller drogpåverkan
* tidigare självmordsbeteende

Vad ska man göra om någon planerar att ta livet av sig?
* skapa en trygg miljö
* var lyhörd och stressa inte
* försök hitta en kommunikationsnivå så att du kan nå fram
* moralisera inte
* låt patienten berätta så mycket han själv känner för
* visa omsorg, värme och omtanke
* lyssna, samtal är viktigt för att reda ut de kaotiska tankarna
* ha ett öppet samtal om liv och död, skuld och skam och agera »vikarierande hopp«
* hjälp också de anhöriga

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida