Semester

Julledigt – vad gäller?

Julledigt – vad gäller?
Många oroar sig för att efterlängtad ledighet ska dras in. Arkivbild: Mostphotos

Är det oklart hur du kommer att få vara ledig i jul? Här svarar Gun-Britt Lindqvist från Vårdförbundet direkt på aktuella semesterfrågor.

30 november 2020

Hur mycket semester har jag rätt till?
‒ Du har både en rättighet – och en skyldighet – att ta ut minst 20 semesterdagar per år enligt semesterlagen. I år var det många som fick kortare sommarsemester och Vårdförbundet rådde då dessa medlemmar att planera in den fjärde veckan och få den beviljad. Många valde att lägga sin fjärde semestervecka runt jul.

Kan arbetsgivaren dra in beviljad semester?
‒ Beviljad semester är att betrakta som ett avtal. Arbetsrättsligt kallas det för att arbetsgivaren måste ha fog för att dra in beviljad semester. Generell bemanningsbrist är inte ett skäl men pandemin kan troligtvis vara det. Hur som helst måste arbetsgivaren i varje enskilt fall precisera varför de vill dra in beviljad icke påbörjad semester.

Går det att bevilja semester i jul, med brasklappen att den kan bli indragen?
‒ Nej, egentligen inte. Det som står ovan är det som gäller. Arbetsgivaren måste ha särskilda skäl i varje enskilt fall.

Hur länge kan arbetsgivaren dra på ett besked om önskad ledighet vid jul?
‒ Det finns inga regleringar i varken lag eller avtal kring detta. Därför kan arbetsgivaren dra ut på beskedet om beviljande eller avslag. Förutom när det gäller huvudsemestern, den långa ledigheten som vanligtvis tas ut på sommaren. Där finns regler som säger att arbetsgivaren ska lämna besked två månader innan och i undantagsfall senast en månad innan. Men om någon inte fått ut 20 semesterdagar under kalenderåret så är det naturligtvis extra viktigt att arbetsgivaren beviljar det.

Vad händer om arbetsgivaren inte ger möjlighet till 20 semesterdagar under ett kalenderår?
‒ Det händer inget per automatik. Men den aktuella semestertvisten i Jönköping, där arbetsgivaren fick betala skadestånd, är en tydligt signal på att det här är viktigt. Ett tecken på att Vårdförbundet med framgång skulle kunna driva en sådan fråga. Tag kontakt med Vårdförbundets förtroendevalda på din arbetsplats eller Vårdförbundet direkt om det händer dig.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida