”Juridiken kräver inte samvetsklausul”

Ytterligare en barnmorska som vägrar utföra aborter har stämt sin arbetsgivare. Men Sverige måste inte införa rätten att slippa vissa arbetsuppgifter, var budskapet under Barnmorskeförbundets temadag om abort.

21 september 2015

En kristen barnmorska har stämt landstinget i Södermanland efter att inte ha fått jobb på en förlossningsavdelning. Det är andra gången som ett landsting stäms för att ha nekat en abortvägrare och i den efterföljande debatten har jurister från olika läger slagit olika lagparagrafer i huvudet på varandra.

”Ingen stor grupp”

På ena sidan står de som anser att Europakonventionens bestämmelser om rätten till religionsfrihet innebär att Sverige måste införa en så kallad samvetsklausul, rätten att slippa utföra vissa arbetsuppgifter i vården. På den andra sidan står de som tvärtom menar att Europakonventionen inte tvingar Sverige till detta.

– I dessa dagar kan man tro att det är en stor grupp som driver frågan om samvetsklausul men det är det inte. Det är viktigt att komma ihåg. Det är en liten grupp välutbildade barnmorskor, läkare och jurister som driver frågan men den svenska abortlagen har ett stort, parlamentariskt stöd, sade Ingrid Frisk, sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU, som hade bjudits in till Svenska Barnmorskeförbundets temadag om abort i fredags.

Gick igenom rättsläget

Vid sin sida hade hon Kerstin Burman, jurist på RFSU, som gick igenom rättsläget med både svenska och internationella exempel. Slutsatsen var att det inte finns något i Europakonventionen som tvingar Sverige att införa ”a la carte-anställningar”, som det har kallats, där man själv får välja vilka arbetsuppgifter man vill ha.

– Det påstås att det i förarbetena till den svenska abortlagen från 1974 finns en skyldighet att införa en samvetsklausul, men det stämmer inte. Skyldigheten var bara att arbetsgivaren skulle se över möjligheten att omplacera de som redan var i arbete, sade Kerstin Burman.

Frivilligt ta anställning

Hon tog upp några rättsfall där samvetsklausul har avhandlats internationellt, bland annat ett fall där två britter som arbetade med vigslar fick sparken då de vägrade viga homosexuella par.

– Europadomstolen gav arbetsgivaren rätt och slog fast att den som frivilligt ingår ett avtal om anställning samtidigt inskränker sin samvetsfrihet, alltså friheten att följa sin religiösa eller moraliska övertygelse, sade Kerstin Burman.

Med andra ord: Arbetsgivaren är inte skyldig att låta barnmorskor vägra aborter, utan de får i så fall söka ett annat jobb.

Införa abortregister

Ett annat ämne som avhandlades under temadagen var frågan om att införa ett svenskt, nationellt kvalitetsregister för aborter. Enligt professor Kristina Gemzell Danielsson är det ”extremt viktigt” att det finns.

– Det här har länge varit en jättekänslig fråga men aborter är den allra vanligaste behandlingen vi har. Då är det skandal att det samtidigt är den enda större vårdåtgärden som är helt undantagen kvalitetskontroll och register. Det är så vanligt och rör så många, och så vet vi så lite om vad vi gör, sade hon.

Syftet med ett register är att säkerställa att all abortvård är jämlik oavsett var i landet den ges och hur gammal patienten är. Men så ser det inte ut idag, enligt Kristina Gemzell Danielsson.

– Det är väldigt stor skillnad beroende på var patienten bor. Samma sak med det förebyggande arbetet och det uppföljande.

Kunna bemöta argument

Även Kristina Gemzell Danielsson nämnde abortmotståndarna.

– Hur ska vi till exempel kunna bemöta deras påstående om att vaginal behandling ökar risken för infektion, om vi inte kan följa upp det? frågade hon retoriskt.

Hennes slutsats var att det inte är ett kvalitetsregister som bidrar till stigmatiserandet av kvinnor som har gjort abort, utan allt hysch hysch som gör att man inte vågar införa det.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida