Kalmar söker nyanlända invandrare till sjukvården

Kalmar söker nyanlända invandrare till sjukvården
Kalmar söker nyanländ sjukvårdspersonal. Foto: landstinget i Kalmar.

De som har sjukvårdskompetens ska snabbt erbjudas arbete med ny modell.

I Kalmar ska en ny modell införas för att snabbt kunna erbjuda nyanlända invandrare arbete inom sjukvården. Det har landstingsstyrelsen fattat beslut om.

Nyanlända med sjukvårdskompetens ska få hjälp att validera utländska betyg. Det finns också möjlighet till individanpassad svenskundervisning på landstingets folkhögskolor.

En förfrågan om praktik eller provanställning ska skickas till hälso- och sjukvårdsförvaltningarna när en invandrare med sjukvårdskompetens kommer till länet, genom närmare samarbete med arbetsförmedlingen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida