Kalmarfallet tas upp i Högsta domstolen i dag

I dag inleds i Högsta domstolen det slutliga avgörandet i det så kallade Kalmarfallet. Frågan är om den sjuksköterska som blandade en för hög dos av Xylocard ska frias eller om de tidigare fällande domarna ska fastställas.

16 mars 2006

Fallet har väckt både uppmärksamhet och debatt. En fråga har stått i förgrunden:

Ska en oavsiktlig händelse som inträffar i vården behandlas som ett brottmål i civil domstol eller bli ett fall för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN?

Delade meningar

Meningarna är delade. Den åklagare i Kalmar, Carina Maxon, som drev fallet i tingsrätten och hovrätten ansåg att hon var skyldig att föra frågan till tingsrätten. Samma åsikt hade tingsrätten och hovrätten eftersom de dömde sjuksköterskan för vållande till annans död.

Många anser dock att det är en fråga enbart för Socialstyrelsen och HSAN, eftersom de har en helt annan kunskap om hur vården fungerar, organisation, rutiner med mera. Samt att det därigenom finns större förutsättningar att genomföra förändringar som är till nytta för patientsäkerheten.

Större likhet inför lagen?

Dessutom, menar många, innebär en granskning i HSAN en större likhet inför lagen. Om incidenter och olyckor i vården i stället handhas av polis och åklagare är risken för godtycklighet stor. Då blir det avgörande om åklagarna är aktiva och driver frågorna eller inte.

Just detta tog den dömda sjuksköterskans advokat Sture Larsson upp i överklagandet till Högsta domstolen. Medan olyckan i Kalmar ledde till villkorlig dom och böter, fick en läkare en varning i HSAN för ett misstag som orsakade en patients död i Linköping.

Ovanlig rättegång

Förhandlingen i Högsta domstolen är ovanlig. Enligt Sture Larsson tar domstolen upp bara cirka 5 procent av överklagandena dit. För det mesta handlar det om fall av principiell art eller som kan skapa prejudikat.

Till saken hör att riksåklagaren, som nu i Högsta domstolen tar över från den tidigare åklagaren, avstyrkte att Högsta domstolen skulle ta upp fallet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida