Kampanj för att minska dödsfallen på sjukhus

Landstinget i Jönköping ska starta en kampanj för att minska antalet dödsfall på sjukhusen. Det ska ske bland annat genom att få personalen att bättre än i dag följa vårdprogram och se varningstecken .

28 oktober 2005

I dag dör cirka 100 personer i månaden på de tre sjukhusen i  Jönköping, Eksjö och Värnamo. Målet med kampanjen är att till juni 2007 få ner dödsfallen till 75 i månaden .

– Självklart kan man inte undvika alla dödsfall, men erfarenheter från USA visar att det går att minska antalet genom olika åtgärder, säger Urban Jürgensen, projektledare och tidigare chef på kvinnokliniken i Eksjö.

Vårdprogrammen följs inte

Hur ska då minskningen kunna genomföras? Urban Jürgensen pekar på några områden.

* Standardisering av vårdarbetet, att alla medarbetare gör som det är sagt.

– Vi har redan nu vårdprogram för hur hjärtinfarkter ska behandlas optimalt, men de följs inte i tillräcklig utsträckning. Samma gäller lunginflammationer.

* Minska antalet dödsfall på grund av blodförgiftning.

– Personalen ser i dag inte alltid varningstecknen, säger Urban Jürgensen.

* Bättre beredskap vid kirurgiska infektioner.

– De följs inte systematiskt, menar Urban Jürgensen.

* Sprida goda exempel.

Måste också granska äldrevården

Thomas Johansson är vice ordförande för Vårdförbundet i Jönköping. Han tycker att det är positivt om man förbättrar genom att se till att vårdplaner och vårdprogram efterföljs. Men samtidigt menar han att man inte bara ska granska sjukhusvården.

– Problem kan finnas redan innan en äldre patient tas in på sjukhuset. Därför bör man också se om det behövs åtgärder för att höja kvaliteten inom äldrevården, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida